zdjęcie Osiedla Bolesława Śmiałego
Rada Osiedla - kadencja 2022-2026

Rada Osiedla - skład
Piotr Koper - Przewodniczący
Lech Kuźmiński – Z-ca Przewodniczącego
Mariusz Talaśka – Sekretarz
Cicha Urszula – Członek
Lucyna Jaworska-Wojtas - Członek
Piotr Staśkiewicz - Członek
Barbara Wiśniewska - Członek

Rada Osiedla Bolesława Śmiałego została wybrana na kadencję 2022 – 2026. Swoją działalność rozpoczęła w lipcu 2022 roku. Działania realizuje w oparciu o Regulamin Rad Osiedli PSM, członkowie ROBŚ biorą udział w posiedzeniach Rady, dyżurach członków Rady i spotkaniach z mieszkańcami.

Dyżury członków Rady Osiedla: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-17.00 w siedzibie administracji:
Os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
tel.: 61 823 60 21 - Sekretariat
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

Harmonogram dyżurów: pobierz
Nasz program
 1. Współpraca z mieszkańcami osiedla i Kierownictwem administracji
 2. Kontynuacja prac remontowych na naszym osiedlu m. in.:
  • – dalsza wymiana wind na nowoczesne i bezpieczne.
  • – malowanie klatek schodowych z piwnicami i wymiana balustrad schodowych.
  • – remont loggii w nowym systemie wraz z wymianą balustrad ze stali kwasoodpornej.
  • – rewitalizacja skwerów zielonych.
  • – wymiana lamp na klatkach schodowych na energooszczędne LED na całym Osiedlu.
  • – zakończenie etapu dociepleń budynków na Osiedlu.
 • WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY DLA DOBRA NASZEGO OSIEDLA
Dokumenty Rady Osiedla