zdjęcie Osiedla Bolesława Śmiałego
STATUT

Tekst jednolity Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęty do akt rejestrowych KRS 150333 postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.12.2009 r.

Pobierz Statut w formacie Adobe Acrobat Reader - pobierzREGULAMINY