zdjęcie Osiedla Bolesława Śmiałego
HISTORIA

Poznańskie osiedle Bolesława Śmiałego położone jest w północnej części miasta, na terenie byłej gminy Piątkowo. Administracyjnie należy do dzielnicy Stare Miasto. Obejmuje obszar 251471 m2. Sąsiaduje z osiedlami Stefana Batorego i Bolesława Chrobrego.

Początki osiedla sięgają roku 1984, kiedy to powstały pierwsze budynki mieszkalne nr 4 i 3 na jednostce B. Osiedle zbudowano w technologii 'wielkiej płyty' a budowane było przez trzy kombinaty: Poznański Kombinat Budowlany, Kombinat Budowlany Poznań Wschód oraz Kombinat Budowlany Poznań Północ.

Pierwsza siedziba Administracji osiedla znajdowała się w budynku zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w os. Bolesława Chrobrego 117 i liczyła 4 pracowników. Administracja zarządzała wtedy osiedlami Bolesława Śmiałego i Władysława Łokietka do czasu jego odłączenia tj. do roku 1991. Pierwszym kierownikiem osiedla był Tadeusz Tasarek. Kolejna siedziba Administracji mieściła się w połączonych mieszkaniach bloku nr 3 a od roku 1988 znajduje się w pawilonie 104.

W latach 1990-1995 osiedlem administrował Bogdan Olejniczak. Przez następnych 9 lat kierownikiem Administracji był Tadeusz Kluczyński, od roku 2004 do 2017 Wiesław Konieczny. W latach 2017 - 2022 Przemysław Twardowski, a obecnie Maciej Graczyk.

Osiedle podzielone jest na dwie jednostki 'B' i 'C' liczące razem 37 budynków. Znajdują się w nich 2833 mieszkania z czego 1662 mieszkania w jednostce B i 1171 mieszkań w jednostce C. Łącznie osiedle zamieszkuje 7639 osób z czego 3650 jest członkami Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przez 27 lat istnienia osiedla znacznie zmieniła się jego infrastruktura. Oprócz budynków powstały żłobki, przedszkola, szkoła, kościół i duża liczba sklepów osiedlowych. Dużym udogodnieniem jest rozbudowana sieć komunikacyjna, która pozwala na swobodny dojazd do centrum miasta czy innych osiedli. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców od roku 2002 rozpoczęto budowę sieci monitoringu w osiedlu. Sieć ta w miarę możliwości jest nadal rozbudowywana. Z myślą o dzieciach i młodzieży powstały place zabaw i boiska sportowe, które z biegiem lat są na bieżąco modernizowane. W związku z ocieplaniem bloków i dużym nakładem prac w odnowę zieleni w znacznym stopniu poprawiła się estetyka osiedla.

W celu rozszerzenia usług kulturalnych i oświatowych w roku 1992 powstał osiedlowy klub 'Korona'. Jego pierwsza siedziba mieściła się w bloku nr 6. Od tego czasu, w związku z przeniesieniem klubu do pawilonu 104 bardzo poprawiły się warunki lokalowe, dzięki czemu może korzystać z niego większa liczba osób. Obecnie klub zrzesza 211 członków. Mieszkańcy mają do dyspozycji wiele kółek zainteresowań, mogą spotykać się z ciekawymi ludźmi, uczestniczyć w wernisażach czy występach znanych artystów. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji kawiarenkę gdzie w miłej atmosferze mogą spędzić czas w gronie znajomych czy skorzystać z internetu.