Lucyna Jaworska-Wojtas

Nazywam się Lucyna Jaworska-Wojtas, mam 49 lat, na os. Bolesława Śmiałego mieszkam od 1989 roku, posiadam mieszkanie własnościowe i jestem członkiem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z zawodu jestem złotnikiem – jubilerem, ukończyłam Wyższą Szkołę Handlu i Usług o kierunku Zarządzanie Kryzysowe oraz Zarządzanie BHP.

Od 20 lat pracuję w Policji, najpierw w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu gdzie zajmowałam się prowadzeniem Kancelarii Niejawnej wydziałów Kryminalnych a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych. Od 2012 roku zostałam wybrana na Przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz do władz Krajowych, gdzie do dnia 16 marca 2020 roku pełniłam funkcje Wiceprzewodniczącej KKW NSZZPP oraz Przewodniczącej WZZ NSZZ PP w Poznaniu a od 17 marca pełnię funkcje Przewodniczącej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu.

Moje działania to praca na rzecz poprawy sytuacji finansowej pracowników Policji oraz uregulowania ich statusu poprzez wpisanie tej grupy zawodowej do ustawy o Policji. Zorganizowałam dla członków związku liczne benefity między innymi karty rabatowe np. Multisport, programy lojalnościowe. Poprzez moje działania mamy partnerów zagranicznych i organizujemy wymianę związkową. Wdrożyłam wiele rozwiązań służących większej grupie pracowników w Regulaminie Funduszu Socjalnego, organizuję corocznie Dni Kobiet na około 200 osób, Dni Dziecka, Dzień Policji i wiele innych przedsięwzięć.

Działam również na rzecz poprawy świadomości i leczenia Kobiet Chorych na Endometriozę. Sama zmagam się z tą chorobą od 38 lat, doprowadziłam do powstania pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Kobiet Chorych na Endometriozę, wystąpiłam w telewizyjnych programach podnosząc wiedzę i świadomość o tej chorobie. Obecnie tworzymy Stowarzyszenie już na nowych przepisach Unijnych oraz jestem na etapie tworzenia Fundacji Pomocy Kobietom Chorym na Endometriozę wspólnie z najlepszymi specjalistami w Polsce oraz Kancelarią Kijewski Graś z Warszawy.

Chciałbym wiedzę zdobytą w mojej społecznej działalności związkowej wdrożyć na osiedle, a być może to moje doświadczenie będzie Państwu służyło.


Lucyna Jaworska-WojtasCopyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa