Krzysztof Sałata

Krzysztof Sałata - lat 60, żonaty, trójka dorosłych dzieci, zamieszkali poza domem.

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wiedza pogłębiona na dwóch kierunkach w ramach Studiów Podyplomowych. Liczne kursy i szkolenia.

Praca zawodowa, zgodnie z kierunkiem studiów i zainteresowaniami rozpoczęta w rolnictwie. Po przekształceniach ustrojowych powrót do Poznania, praca przeważnie na stanowiskach kierowniczych w kilku przedsiębiorstwach o różnych profilach, głównie handlowych. Podstawowe zadania to zarządzanie zespołami ludzkimi, nieruchomościami, negocjacje, analiza wyników ekonomicznych.

Jestem rodzonym Poznaniakiem. Stąd szerokie zainteresowanie rozwojem miasta, jego problemami i sukcesami, ale również pracowitość i gospodarność tak często postrzegane u mieszkańców mojej Wielkopolski. Jej cząstką jest Osiedle Bolesława Śmiałego w Poznaniu i tutaj chcę realizować swoje pomysły, ambicje, wykorzystując wiedzę i doświadczenie dla wspólnego dobra mieszkańców.


Krzysztof SAŁATACopyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa