Urszula Cicha

Reprezentuję już niestety pokolenie „50 plus”. Mam męża i dwójkę dorosłych dzieci.

W 1983 roku ukończyłam studia na wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Przyrodniczy), w 2002 roku - Studia Podyplomowe „Informatyka i technologia informacyjna” na wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), dwa lata później - Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania.

Jestem nauczycielem Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W swojej karierze byłam również wicedyrektorem ZSPS.

Od wielu lat pracuję w organach samorządowych. Od 2006 do 2013 roku byłam członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym od roku 2010 przewodniczącą Komisji Członkowsko - Samorządowej Rady Nadzorczej.

W pracach Rady Osiedla uczestniczę od kilku lat, zaczynałam jako delegat na Zebranie Przedstawicieli. Pełnoprawnym członkiem Rady Osiedla jestem trzecią kadencję. W pierwszej kadencji byłam zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla, w drugiej kadencji pełniłam funkcję sekretarza Rady Osiedla, obecnie pełnię funkcję przewodniczącej Rady Osiedla Bolesława Śmiałego.

Z wielką pasją i zaangażowaniem staram się pracować dla dobra osiedla i jego mieszkańców.

Urszula CICHACopyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa